เรือนชมฟ้าเป็นอาคาร 2 ชั้น แยกเป็นชั้นบน 8 ห้อง ชั้นล่าง 8 ห้อง แยก ซ้าย-ขวา ด้านละ 4 ห้อง พักสำหรับ 2-3 ท่าน ราคา 1,500 บาท

เรือนชมฟ้าเป็นอาคาร 2 ชั้น แยกเป็นชั้นบน 8 ห้อง ชั้นล่าง 8 ห้อง แยก ซ้าย-ขวา ด้านละ 4 ห้อง พักสำหรับ 2-3 ท่าน ราคา 1,500 บาท


จองที่พัก โทร: 080-837-0433 

LINE: baanfongkluen

คุณ นานา